ข้อมูล Skill สาย Ninjutsu อาวุธลับนินจา ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Ninjutsu อาวุธลับนินจา ทั้งหมด เน้นการโจมตีด้วยเทคนิคอย่างรุนแรง

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Ninjutsu อาวุธลับนินจา ทั้งหมด

ชื่อ : Bomb
Damage : 210%

ความสามารถ : ขว้างระเบิดโจมตีใส่ศัตรูแต่มีโอกาส ถูกเตะระเบิดสวนกลับมาหาเราได้

โอกาสติด : 30%

ใช้ SP : 0

ข้อมูล Skill สาย Ninjutsu อาวุธลับนินจา ทั้งหมด

ชื่อ : Poisonous Fog
Damage : 33%

ความสามารถ : โจมตีและทำให้ศัตรูติดพิษเสีย Hp 5% ทุก Turn

โอกาสติด : 33%

ใช้ SP : 0

ข้อมูล Skill สาย Ninjutsu อาวุธลับนินจา ทั้งหมด

ชื่อ : The Bomb
Damage : 0

ความสามารถ : ตั้งระเบิดเวลาใส่ศัตรู สะสม Damage ที่เราโจมตีใส่ศัตรูแล้ว ระเบิดใส่ เมื่อครบเวลา 25 วินาที

โอกาสติด : 33%

ใช้ SP : 15

ข้อมูล Skill สาย Ninjutsu อาวุธลับนินจา ทั้งหมด

ชื่อ : Wine
Damage : 0

ความสามารถ : ทำให้ตัวเปลียกเหล่า ลดความแรงในการโจมตีลง 10% แต่เพิ่ม Crit 130 เมื่อโดนโจมตีด้วย Skill ไฟตัวจะติดไฟ

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0