ข้อมูล Skill สาย Taijutsu ธาตุไทจุสสุ ท่าร่าง ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Taijutsu ธาตุไทจุสสุ หรือ ท่าร่าง ทั้งหมด เน้นโจมตีที่รุงแรงใส่ศัตรู

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Taijutsu ธาตุไทจุสสุ ท่าร่าง ทั้งหมด

ชื่อ : Heavy Hammer
Damage : 100% +7% ของ Max HP

ความสามารถ : เรียกยักษ์ทุกหัวมีโอกาสติดสถานะ มึน

โอกาสติด : 15%

ใช้ SP : 0

ใช้ได้สูงสุด 3 ครั้ง

ข้อมูล Skill สาย Taijutsu ธาตุไทจุสสุ ท่าร่าง ทั้งหมด

ชื่อ : Explosive Blow
Damage : 250%

ความสามารถ : โจมตีด้วยความรุนแรงมาก แต่จะเสีย Turn ไป 1 Turn

โอกาสติด : 23%

ใช้ SP : 10

ข้อมูล Skill สาย Taijutsu ธาตุไทจุสสุ ท่าร่าง ทั้งหมด

ชื่อ : Gallop
Damage : 0

ความสามารถ : เพิ่มความเร็วให้เราครั้ง ละ 10 ทุกครั้งที่โจมตีใส่ศัตรู สะสมได้สูงสุด 10

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0

ข้อมูล Skill สาย Taijutsu ธาตุไทจุสสุ ท่าร่าง ทั้งหมด

ชื่อ : Counterattack
Damage : 144%

ความสามารถ : สวนกลับศัตรูที่มาโจมตีใส่เรา

โอกาสติด : 17%

ใช้ SP : 6