ข้อมูล Skill สาย Wind ธาตุลม ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Wind ธาตุลม ทั้งหมด เน้นโจมตีและสร้าง Damage

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Wind ธาตุลม ทั้งหมด

ชื่อ : Storm Boxing
Damage : 108%

ความสามารถ : โจมตีซ้ำหลับจากโจมตีไปแล้วอีก 1 ครั้ง ด้วยหมัดพายุ

โอกาสติด : 27%

ใช้ SP : 3

ข้อมูล Skill สาย Wind ธาตุลม ทั้งหมด

ชื่อ : Fast Move
Damage : 0

ความสามารถ : ลดความแรงในการโจมตีลง เหลือ 60% แต่สามารถโจมตีได้ 2 ครั้ง

โอกาสติด : 20%

ใช้ SP : 7

ข้อมูล Skill สาย Wind ธาตุลม ทั้งหมด

ชื่อ : Violence
Damage : 0

ความสามารถ : เพิ่มค่า Cri ให้กับเรา 15 ทุก 10 วินาที ยิ่งสู้นานยิ่งเพิ่มมาก

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0

ข้อมูล Skill สาย Wind ธาตุลม ทั้งหมด

ชื่อ : Magic Stealing
Damage : 0

ความสามารถ : ดู SP 4 ของศัตรูมาให้เรา ทุก Turn

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0