ข้อมูล Skill สาย Thunder ธาตุสายฟ้า ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Thunder ธาตุสายฟ้า ทั้งหมด เน้นโจมตี และทำให้ศัตรูชาขยับไม่ได้

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Thunder ธาตุสายฟ้า ทั้งหมด

ชื่อ : Lightning Ball
Damage : 160%

ความสามารถ : อัดพลังสายฟ้าใส่ศัตรู สร้างความเสียหาย และมีโอกาสติดสถานะสายฟ้าทำให้ขยับไม่ได้

โอกาสติด : 20%

ใช้ SP : 7

ข้อมูล Skill สาย Thunder ธาตุสายฟ้า ทั้งหมด

ชื่อ : Thunderbolt Boxing
Damage : 80%

ความสามารถ : ต่อยหมัดสายฟ้ามีผลให้ศัตรูชาด้วยพลังสายฟ้า อาจทำให้ติดสถานะขยับไม่ได้

โอกาสติด : 24%

ใช้ SP : 5

ข้อมูล Skill สาย Thunder ธาตุสายฟ้า ทั้งหมด

ชื่อ : Arrival of Thunder God
Damage : 5% จาก Max HP

ความสามารถ : สร้างเมฆสายฟ้าสุ่มโจมตีศัตรู และเรา

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 10

ข้อมูล Skill สาย Thunder ธาตุสายฟ้า ทั้งหมด

ชื่อ : Anti-Damage Chop
Damage : 10% ของการโจมตีจากศัตรู

ความสามารถ : สะท้อนพลังโจมตีกลับใส่ศัตรู 10%

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0