ข้อมูล Skill สาย Fire ธาตุไฟ ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Fire ธาตุไฟ ทั้งหมด เน้นโจมตีและสร้าง Damage

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Fire ธาตุไฟ ทั้งหมด

ชื่อ : Fire Meteorite
Damage : 130%

ความสามารถ : ยิงลูกไฟทำลายศัตรู ถ้าอยู่ในสถานะเมาอยู่จะติดไฟ

โอกาสติด : 28%

ใช้ SP : 4

ข้อมูล Skill สาย Fire ธาตุไฟ ทั้งหมด

ชื่อ : Fire Shield
Damage : 30%

ความสามารถ : เมื่อตัวเราถูกโจมตีจะสวดกลับการโจมตีด้วยพลังไฟ ทำให้ศัตรูเสียเลือด

โอกาสติด : 33%

ใช้ SP : 3

ข้อมูล Skill สาย Fire ธาตุไฟ ทั้งหมด

ชื่อ : Blood Frenay
Damage : 0

ความสามารถ : เพิ่มโอกาสที่จะออกสกิลอีก 50% ทุกสกิล ระยะเวลา 35 วินาที แต่เลือดตัวเราจะลดลง ทุกครั้งจาก Damage ที่เราทำกับศัตรู

โอกาสติด : 33%

ใช้ SP : 12

ใช้ได้ครั้งเดียว

ข้อมูล Skill สาย Fire ธาตุไฟ ทั้งหมด

ชื่อ : Wound Infection
Damage : 0

ความสามารถ : ทำให้ศัตรูอ่อนแอ เมื่อโดนโจมตีจะได้รับความเสียหาจาก Damage เพิ่มขึ้น

โอกาสติด : 100%

ใช้ SP : 0