ข้อมูล Skill สาย Water ธาตุน้ำ ทั้งหมด

ข้อมูล Skill สาย Water ธาตุน้ำ ทั้งหมด เน้นการป้องกันและสนับสนุนเป็นหลัก

Skill ความสามารถ
ข้อมูล Skill สาย Water ธาตุน้ำ ทั้งหมด

ชื่อ : Bacteria
Damage : 110%

ความสามารถ : ทำให้ฝ่ายตรงข้ามป่วยต้องใช้ SP เพิ่มขึ้นสองเท่าของการใช้ Skill

โอกาสติด : 22%

ใช้ SP : 3

ข้อมูล Skill สาย Water ธาตุน้ำ ทั้งหมด

ชื่อ : Freezing Skill
Damage : 0

ความสามารถ : เมื่อโดนขังจะขยับตัวในไม่ได้ ถ้าโดนโจมตีจะ โดนตีแรงเป็นสองเท่า เมื่อโดนแช่ การโจมตีประเภทไฟไม่สามารถทำอะไรได้

โอกาสติด : 25%

ใช้ SP : 11

ข้อมูล Skill สาย Water ธาตุน้ำ ทั้งหมด

ชื่อ : Cleanse
Damage : 0

ความสามารถ : ทำการลบล้าง สกิลดีบัฟต่างๆ ที่เราโดนศัตรูใช้ใส่ เช่น สายฟ้าฟาด พิษ หน้ากาก ไฟลุก คำสาปต่างๆ โซ่ตรวน ระเบิดเวลา เป็นต้น

โอกาสติด : 20%

ใช้ SP : 5

ข้อมูล Skill สาย Water ธาตุน้ำ ทั้งหมด

ชื่อ : Energy Shield
Damage : 0

ความสามารถ : บาเรียป้องกันตัวเราจากการโจมตี โดยบาเรียจะมีค่าความแข็งแกร่งคือ คิดจาก 20% ของMAX HP ของเรา เช่นเรา HP 2000 ม่านน้ำจะมีพลัง 200 

โอกาสติด : 28%

ใช้ SP : 8

ใช้ได้ครั้งเดียว