ข้อมูล Clash of Clans

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Laboratory เป็นตึกที่สร้างไว้สำหรับการใช้อัพเกรดทหาร ต่างๆ ของเราทั้งทหารที่อยู่ในตึก Barracks และ Dark Barracks ด้วยซึ่งในการอัพเกรด แต่ละ Lv ของตึก Laboratory ก็จะสามารถอัพเกรด ทหารได้ไม่เหมือนกันทุก Lv

Level Hitpoints
ค่า HP ของตึก
Build Cost Elixir
ราคาอัพเกรด ใช้ น้ำยาสีม่วง
Build Time
ระยะเวลาการอัพเกรด
Town Hall Level Required
Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock 
Level1 250 25,000 30 minutes 3
Level2 270 50,000  5 hours 4
Level3 280 90,000 12 hours 5
Level4 290 270,000 1 day 6
Level5 310 500,000 2 days 7
Level6 330 1,000,000 4  days  8
Level7 350 2,500,000 5  days 9
Level8 350 4,000,000 6  days 10

 

ตารางอัพเกรดทหารตาม Lv ของ Laboratory

Level 1

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Barbarian Lv2
Cost 50,000 Elixir
Time 6 Hours

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Archer Lv2
Cost 50,000 Elixir
Time 12 Hours

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Goblin Lv2
Cost 50,000 Elixir
Time 12 Hours

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Lightning Spell Lv2
Cost 200,000 Elixir
Time 1 day
Level 2

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Giant Lv2
Cost 100,000 Elixir
Time 1 day

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wall Breaker Lv2
Cost 100,000 Elixir
Time 1 day
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Balloon Lv2
Cost 150,000 Elixir
Time 1 day
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Lightning Spell Lv3
Cost 500,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healing Spell Lv2
Cost 300,000 Elixir
Time 1 day
     
Level 3
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Barbarian Lv3
Cost 150,000 Elixir
Time 1 day

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Archer Lv3
Cost 250,000 Elixir
Time 2 days

ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Goblin Lv3
Cost 250,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wizard Lv2
Cost 150,000 Elixir
Time 1 day
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Lightning Spell Lv4
Cost 1,000,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Rege Spell Lv2
Cost 450,000 Elixir
Time 2 days
   
Level 4
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Giant Lv3
Cost 250,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wall Breaker Lv3
Cost 250,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Balloon Lv3
Cost 450,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wizard Lv3
Cost 450,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healing Spell Lv3
Cost 600,000 Elixir
Time 2 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Rege Spell Lv3
Cost 900,000 Elixir
Time 3 days
   
Level 5
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Barbarian Lv4
Cost 500,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Archer Lv4
Cost 750,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Goblin Lv4
Cost 750,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Giant Lv4
Cost 750,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wall Breaker Lv4
Cost 750,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Balloon Lv4
Cost 1,350,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wizard Lv4
Cost 1,350,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healer Lv2
Cost 750,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Dragon Lv2
Cost 2,000,000 Elixir
Time 7 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healing Spell Lv4
Cost 1,200,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Rege Spell Lv4
Cost 1,800,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Minion Lv2
Cost 10,000 Dark Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Hog Rider Lv2
Cost 20,000 Dark Elixir
Time 8 days
     
Level 6
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Barbarian Lv5
Cost 1,500,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Archer Lv5
Cost 2,250,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Goblin Lv5
Cost 2,250,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Giant Lv5
Cost 2,250,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wall Breaker Lv5
Cost 2,250,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Balloon Lv5
Cost 2,500,000 Elixir
Time 3 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wizard Lv5
Cost 2,500,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healer Lv3
Cost 1,500,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Dragon Lv3
Cost 3,000,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Dragon Lv2
Cost 3,000,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Dragon Lv3
Cost 6,000,000 Elixir
Time 12 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Lightning Spell Lv5
Cost 2,000,000 Elixir
Time 4 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healing Spell Lv5
Cost 2,400,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Rege Spell Lv5
Cost 3,000,000 Elixir
Time 7 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Minion Lv3
Cost 20,000 Dark Elixir
Time 6 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Minion Lv4
Cost 30,000 Dark Elixir
Time 7 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Hog Rider Lv3
Cost 30,000 Dark Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Hog Rider Lv4
Cost 40,000 Dark Elixir
Time 12 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Valkyrie Lv2
Cost 50,000 Dark Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Golem Lv2
Cost 60,000 Dark Elixir
Time 10 days
Level 7
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Barbarian Lv6
Cost 4,500,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Archer Lv6
Cost 7,500,000 Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Giant Lv6
Cost 6,000,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Balloon Lv6
Cost 6,000,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healer Lv4
Cost 3,000,000 Elixir
Time 7 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Healing Spell Lv6
Cost 4,800,000 Elixir
Time 7 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Jump Spell Lv2
Cost 4,000,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Minion Lv5
Cost 40,000 Dark Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Hog Rider Lv5
Cost 50,000 Dark Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Valkyrie Lv3
Cost 60,000 Dark Elixir
Time 12 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Valkyrie Lv4
Cost 70,000 Dark Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Golem Lv3
Cost 70,000 Dark Elixir
Time 12 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Golem Lv4
Cost 80,000 Dark Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Witch Lv2
Cost 75,000 Dark Elixir
Time 10 days
   
Level 8
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Goblin Lv6
Cost 4,500,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wall Breaker Lv6
Cost 6,750,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Wizard Lv6
Cost 7,500,000 Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Dragon Lv4
Cost 8,000,000 Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Dragon Lv4
Cost 8,000,000 Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Lightning Spell Lv6
Cost 8,000,000 Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Freeze Spell Lv2
Cost 4,000,000 Elixir
Time 5 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Freeze Spell Lv3
Cost 6,000,000 Elixir
Time 10 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Freeze Spell Lv4
Cost 8,000,000 Elixir
Time 14 days
ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
Golem Lv5
Cost 90,000 Dark Elixir
Time 14 days
   

 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans ข้อมูล Laboratory ตึกอัพเกรดทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.