ข้อมูล Clash of Clans

ข้อมูล Dark Barracks ตึกสร้างทหารแห่งความมืด Clash of Clans

ข้อมูล Dark Barracks ตึกสร้างทหารแห่งความมืด Clash of Clans

ข้อมูล Dark Barracks ตึกสร้างทหารแห่งความมืด Clash of Clans

Dark Barracks เป็นตึกที่ใช้ในการสร้างทหาร ระดับสูงแห่งความมือ ต้องใช้ Dark Elixir ในการผลิตทหาร โดยตึกนี้จะสร้างได้ต้องมี Town Hall ที่ Lv 7 ขึ้นไป ทหารที่ได้จะมีความสามารถที่สูงกว่า ทหารระดับปกติ แต่สร้างออกมาได้ยากกว่าครับ

 

Level Build Cost Elixir
ราคาอัพเกรด ใช้ น้ำยาสีม่วง
Build Time
ระยะเวลาการอัพเกรด
Town Hall Level Required
Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock 
Number Available
จำนวนตึกที่สร้างได้
ทหาร
Level1 750,000 3 days 7 1

ข้อมูล Barracks ตึกสร้างทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Minion

Level2 1,250,000 5 days 7 1

ข้อมูล Barracks ตึกสร้างทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Hog Rider

Level3 1,750,000 6 days 8 2

ข้อมูล Barracks ตึกสร้างทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Valkyrie

Level4 2,250,000 7 days 8 2

ข้อมูล Barracks ตึกสร้างทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Golem

Level5 2,750,000 8 days 9 2

ข้อมูล Barracks ตึกสร้างทหารตารางอัพเกรด Clash of Clans

Witch

 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans ข้อมูล Dark Barracks ตึกสร้างทหารแห่งความมืด Clash of Clans
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.