ข้อมูล Monsters สาย Dark ระดับ 1 Star

ข้อมูล Monsters สาย Dark ระดับ 1 Star Monsters สายบึงน้ำ ระดับหนึ่งดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Dark

Name :  White Ghost

Star : 1

Type : Support

HP : 369

ATK : 101

Def : 84

Skill : เทพต่อสู้

เพิ่มพลังโจมตี 20% ให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมดนาน 20 วินาที

Touch monsters Dark

Name :  Floral Skelly

Star : 1

Type : Attack

HP : 392

ATK : 148

Def : 92

Skill : ขว้างขวาน

สร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี

 

Touch monsters Dark

Name : Pumpz

Star : 1

Type : Attack

HP : 335

ATK : 140

Def : 93

Skill : ก๊าซพิษ

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 25% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะติดพิษ

Touch monsters Dark

Name :  Zombo

Star : 1

Type : Attack

HP : 389

ATK : 158

Def : 86

Skill : เหวี่ยงขวาน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 30% ของพลังโจมตี

Touch monsters Dark

Name :  Spirit chaser

Star : 1

Type : Attack

HP : 367

ATK : 158

Def : 84

Skill : เหวี่ยงเคียว

สร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี

Touch monsters Dark

Name :  Green Ghoul

Star : 1

Type : Defense

HP : 408

ATK : 116

Def : 118

Skill : โจมตีก๊าซเน่า

สร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะหมดสติ