ข้อมูล Monsters สาย Swamp ระดับ 3 - 5 Star

ข้อมูล Monsters สาย Swamp ระดับ 3 - 5 Star Monsters สายบึงน้ำ ระดับสาม ถึง ห้าดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Swamp

Name :  Dark lizard

Star : 3

Type : Defense

HP : 681

ATK : 156

Def : 166

Skill : โล่โจมตี

สร้างความเสียหาย 180% ของพลังโจมตี

Skill : โล่เสริมแกร่ง

พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15% นาน 20 วินาที

Touch monsters Swamp

Name :  Master Turtler

Star : 3

Type : Attack

HP : 580

ATK : 203

Def : 130

Skill : สปีน แอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี

Skill : ครอสแอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 180% ของพลังโจมตี

 

Touch monsters Swamp

Name : Seiren

Star : 3

Type : Support

HP : 547

ATK : 147

Def : 109

Skill : คุกน้ำแข็ง

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะแช่แข็ง

Skill : ฟื้นฟู

ฟื้นฟูเลือดให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมด20% ของปริมาณเลือดสูงสุดในทันที

Touch monsters Swamp

Name :  Cool Seiren

Star : 3

Type : Support

HP : 574

ATK : 132

Def : 126

Skill : คุกน้ำแข็ง

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะแช่แข็ง

Skill : ฟื้นฟู

ฟื้นฟูเลือดให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมด20% ของปริมาณเลือดสูงสุดในทันที

Touch monsters Swamp

Name : Prince Shark

Star : 3

Type : Attack

HP : 534

ATK : 227

Def : 124

Skill : ปืนใหญ่น้ำ

สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี

Skill : เข้าชาร์จ

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 30% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Cold Keeper

Star : 3

Type : Defense

HP : 607

ATK : 182

Def : 158

Skill : พสุธาร่ำไห้

สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Chic Seiren

Star : 4

Type : Support

HP : 723

ATK : 150

Def : 143

Skill : คุกน้ำแข็ง

สร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะแช่แข็ง

Skill : ฟื้นฟู

ฟื้นฟูเลือดให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมด30% ของปริมาณเลือดสูงสุดในทันที

Touch monsters Swamp

Name :  King Shark

Star : 4

Type : Attack

HP : 672

ATK : 238

Def : 168

Skill : ปืนใหญ่น้ำ

สร้างความเสียหาย 110% ของพลังโจมตี

Skill : เข้าชาร์จ

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  King fish

Star : 5

Type : Defense

HP : 937

ATK : 266

Def : 267

Skill : แทงหอก

สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตี

Skill : กายาแกร่ง

พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25% นาน 20 วินาที

Skill : กินปลา

ฟื้นฟูเลือด 30% ของปริมาณเลือดสูงสุด

Touch monsters Swamp

Name :  Cruel Seiren

Star : 5

Type : Support

HP : 867

ATK : 179

Def : 172

Skill : คุกน้ำแข็ง

สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะแช่แข็ง

Skill : ฝนน้ำแข็ง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี

Skill : ฟื้นฟู

ฟื้นฟูเลือดให้แก่สมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมด40% ของปริมาณเลือดสูงสุดในทันที