ข้อมูล Monsters สาย Swamp ระดับ 2 Star

ข้อมูล Monsters สาย Swamp ระดับ 2 Star Monsters สายบึงน้ำ ระดับหนึ่งดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Swamp

Name :  Master frog

Star : 2

Type : Attack

HP : 462

ATK : 166

Def : 92

Skill : แทงกระบอง

สร้างความเสียหาย 165% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Master fish

Star : 2

Type : Attack

HP : 542

ATK : 154

Def : 155

Skill : แทงหอก

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 90% ของพลังโจมตี

 

Touch monsters Swamp

Name : Red Hood

Star : 2

Type : Attack

HP : 445

ATK : 184

Def : 106

Skill : มีดคมกริบ

สร้างความเสียหาย 155% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะเลือดไหล

Touch monsters Swamp

Name :  Jumping King Crab

Star : 2

Type : Defense

HP : 568

ATK : 130

Def : 159

Skill : ก้ามโจมตี

สร้างความเสียหาย 165% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Hopster

Star : 2

Type : Attack

HP : 402

ATK : 198

Def : 103

Skill : พุ่งชนสุดตัว

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 55% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Cold root

Star : 2

Type : Mixed

HP : 548

ATK : 198

Def : 108

Skill : ลมหาใจน้ำค้างแข็ง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 25% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะ ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง

Touch monsters Swamp

Name :  Green Lizard

Star : 2

Type : Defense

HP : 490

ATK : 151

Def : 145

Skill : โล่โจมตี

สร้างความเสียหาย 165% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Red Lizaed

Star : 2

Type : Defense

HP : 542

ATK : 137

Def : 131

Skill : โล่โจมตี

สร้างความเสียหาย 165% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  South Turtler

Star : 2

Type : Attack

HP : 367

ATK : 187

Def : 117

Skill : สปืน แอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 30% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  North Turtler

Star : 2

Type : Attack

HP : 410

ATK : 171

Def : 113

Skill : สปืน แอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 30% ของพลังโจมตี