ข้อมูล Monsters สาย Swamp ระดับ 1 Star

ข้อมูล Monsters สาย Swamp ระดับ 1 Star Monsters สายบึงน้ำ ระดับสองดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Swamp

Name :  Fighter Frog

Star : 1

Type : Attack

HP : 349

ATK : 153

Def : 82

Skill : แทงกระบอง

สร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  ninja Frog

Star : 1

Type : Attack

HP : 378

ATK : 140

Def : 83

Skill : แทงกระบอง

สร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี

 

Touch monsters Swamp

Name : Fighter fish

Star : 1

Type : Defense

HP : 464

ATK : 126

Def : 121

Skill : แทงหอก

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 80% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Warrior fish

Star : 1

Type : Defense

HP : 443

ATK : 114

Def : 126

Skill : แทงหอก

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 80% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Green hood

Star : 1

Type : Attack

HP : 385

ATK : 158

Def : 84

Skill : มีดคมกริบ

สร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะเลือดไหล

Touch monsters Swamp

Name :  Purple hood

Star : 1

Type : Attack

HP : 378

ATK : 142

Def : 62

Skill : มีดคมกริบ

สร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะเลือดไหล

Touch monsters Swamp

Name :  King Crab

Star : 1

Type : Defense

HP : 451

ATK : 114

Def : 117

Skill : ก้ามโจมตี

สร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  III king crab

Star : 1

Type : Defense

HP : 473

ATK : 124

Def : 124

Skill : ก้ามโจมตี

สร้างความเสียหาย 150% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Hoppr

Star : 1

Type : Attack

HP : 320

ATK : 158

Def : 86

Skill : พลังพุ่งชนสุดตัว

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 50% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Hoppie

Star : 1

Type : Attack

HP : 349

ATK : 165

Def : 76

Skill : พลังพุ่งชนสุดตัว

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 50% ของพลังโจมตี

Touch monsters Swamp

Name :  Cold Dust

Star : 1

Type : Mixed

HP : 423

ATK : 158

Def : 90

Skill : ลมหายใจน้ำค้างแข็ง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อว 20% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง

Touch monsters Swamp

Name :  cold Essence

Star : 1

Type : Mixed

HP : 452

ATK : 142

Def : 100

Skill : ลมหายใจน้ำค้างแข็ง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อว 20% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง