ข้อมูล Monsters สาย Nature ระดับ 3 - 5 Star

ข้อมูล Monsters สาย Nature ระดับ 3 - 5 Star Monsters สายธรรมชาติ ระดับหนึ่งดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Nature

Name :  General Goblin

Star : 3

Type : Attack

HP : 544

ATK : 222

Def : 118

Skill : ค้อนทุบต่อเนื่อง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อ 50% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะหมดสติ

Touch monsters Nature

Name : Fork Piglet

Star : 3

Type : Attack

HP : 570

ATK : 205

Def : 130

Skill : ชนแหลก

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 50% ของพลังโจมตี

Skill : สะโพกช็อคเวฟ

สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี และ ทำให้ติดสถานะหมดสติ

 

Touch monsters Nature

Name : White Wolf

Star : 3

Type : Attack

HP : 544

ATK : 220

Def : 127

Skill : เฉือนสลาตัน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 60% ของพลังโจมตี

Skill : เร็วดังหมาป่า

เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% นาน 20 นาที

Touch monsters Nature

Name :  DarkWolf

Star : 3

Type : Attack

HP : 492

ATK : 227

Def : 124

Skill : เฉือนสลาตัน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 60% ของพลังโจมตี

Skill : เร็วดังหมาป่า

เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% นาน 20 นาที

Touch monsters Nature

Name :  Captain Stine Axe

Star : 3

Type : Defense

HP : 706

ATK : 182

Def : 166

Skill : โจมตีหนักหน่วง

สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี

Skill : โจมตีไม่ยั้ง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 50% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Nature Keeper

Star : 3

Type : Defense

HP : 681

ATK : 164

Def : 183

Skill : พสุธาร่ำไห้

สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี

Skill : ยิงรังสี

สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะ ติดพิษ

Touch monsters Nature

Name :  Red Wolf

Star : 4

Type : Attack

HP : 591

ATK : 285

Def : 148

Skill : เฉือนสลาตัน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 70% ของพลังโจมตี

Skill : เร็วดังหมาป่า

เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40% นาน 20 นาที

Touch monsters Nature

Name :  Captain Bat

Star : 4

Type : Attack

HP : 832

ATK : 207

Def : 209

Skill : โจมตีหนักหน่วง

สร้างความเสียหาย 110% ของพลังโจมตี

Skill : โจมตีไม่ยั้ง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 60% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Slime King

Star : 5

Type : Defense

HP : 937

ATK : 237

Def : 214

Skill : พุ่งชน

สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตี

Skill : เพิ่มความแข็งแกร่ง

พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 25% นาน 20 วินาที

Skill : พาเหรดราชา

สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Twilight Wolf

Star : 5

Type : Attack

HP : 709

ATK : 342

Def : 178

Skill : เฉือนสลาตัน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 80% ของพลังโจมตี

Skill : เร็วดังหมาป่า

เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50% นาน 20 นาที

Skill : โจมตีสลาตัน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 25% ของพลังโจมตี