ข้อมูล Monsters สาย Nature ระดับ 2 Star

ข้อมูล Monsters สาย Nature ระดับ 2 Star Monsters สายธรรมชาติ ระดับหนึ่งดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Nature

Name :  Evil Mushy

Star : 2

Type : Defense

HP : 516

ATK : 137

Def : 131

Skill : โรลลิ่ง แอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อ 45% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name : Super Bunny

Star : 2

Type : Attack

HP : 467

ATK : 189

Def : 103

Skill : แครอทหมุน

สร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตี

 

Touch monsters Nature

Name : Sliming

Star : 2

Type : Defense

HP : 542

ATK : 151

Def : 131

Skill : พุ่งชน

สร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Gold Duckling

Star : 2

Type : Attack

HP : 467

ATK : 189

Def : 110

Skill : ปืนใหญ่น้ำ

สร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตี และ ทำให้ติดสถานะ ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง

Touch monsters Nature

Name :  Purple Spore

Star : 2

Type : Support

HP : 497

ATK : 116

Def : 102

Skill : พลังรักษา

ฟื้นฟูเลือด 25% จากปริมาณเลือดสูงสุด ของสามชิกในปาร์ตี้ทั้งหมด อย่างช้า

Touch monsters Nature

Name :  Mint piggie

Star : 2

Type : Attack

HP : 441

ATK : 164

Def : 116

Skill : ชน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 45% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Goblin

Star : 2

Type : Attack

HP : 467

ATK : 187

Def : 111

Skill : ค้อนทุนต่อเนื่อง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะ หมดสติ

Touch monsters Nature

Name :  Captain Gobin

Star : 2

Type : Attack

HP : 441

ATK : 173

Def : 105

Skill : ค้อนทุนต่อเนื่อง

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะ หมดสติ

Touch monsters Nature

Name :  Piglet

Star : 2

Type : Attack

HP : 480

ATK : 184

Def : 103

Skill : ชนแหลก

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Spoon piglet

Star : 2

Type : Attack

HP : 480

ATK : 184

Def : 103

Skill : ชนแหลก

สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 40% ของพลังโจมตี