ข้อมูล Monsters สาย Nature ระดับ 1 Star

ข้อมูล Monsters สาย Nature ระดับ 1 Star Monsters สายธรรมชาติ ระดับหนึ่งดาว

ตัวละคร ชื่อ และระดับ สถานะ              Skill
Touch monsters Nature

Name :  Mushy

Star : 1

Type : Defense

HP : 469

ATK : 113

Def : 121

Skill : โรลลิ่ง แอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อ 40% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Blue Mushy

Star : 1

Type : Defense

HP : 460

ATK : 126

Def : 98

Skill : โรลลิ่ง แอทแทค

สร้างความเสียหายต่อเนื่อ 40% ของพลังโจมตี

 

Touch monsters Nature

Name : Bunny

Star : 1

Type : Attack

HP : 331

ATK : 158

Def : 81

Skill : แครอทหมุน

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Brown Bunny

Star : 1

Type : Attack

HP : 331

ATK : 158

Def : 81

Skill : แครอทหมุน

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Slime

Star : 1

Type : Defense

HP : 421

ATK : 122

Def : 115

Skill : พุ่งชน

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Slimey

Star : 1

Type : Defense

HP : 434

ATK : 114

Def : 117

Skill : พุ่งชน

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Duckling

Star : 1

Type : Attack

HP : 371

ATK : 141

Def : 96

Skill : ปืนใหญ่น้า

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะ ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง

Touch monsters Nature

Name :  Dark Ducking

Star : 1

Type : Attack

HP : 371

ATK : 141

Def : 96

Skill : ปืนใหญ่น้า

สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตี และทำให้ติดสถานะ ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง

Touch monsters Nature

Name :  Red Spore

Star : 1

Type : Support

HP : 388

ATK : 102

Def : 76

Skill : พลังรักษา

ฟื้นฟูเลือด 20% จากปริมาณเลือดสูงสุดของสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมดอย่างช้าๆ

Touch monsters Nature

Name :  Gold Spore

Star : 1

Type : Support

HP : 361

ATK : 100

Def : 84

Skill : พลังรักษา

ฟื้นฟูเลือด 20% จากปริมาณเลือดสูงสุดของสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งหมดอย่างช้าๆ

Touch monsters Nature

Name :  Piggie

Star : 1

Type : Attack

HP : 385

ATK : 140

Def : 97

Skill : ชน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อว 40% ของพลังโจมตี

Touch monsters Nature

Name :  Dark Piggie

Star : 1

Type : Attack

HP : 371

ATK : 153

Def : 83

Skill : ชน

สร้างความเสียหายต่อเนื่อว 40% ของพลังโจมตี