ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้สาวน้อยลูกโป่ง Balloon girl cookie

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้สาวน้อยลูกโป่ง Balloon girl cookie

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้สาวน้อยลูกโป่ง Balloon girl cookie (ข้อมูลจาก เกาหลี)

เงื่อนไขการปลด Lock : ไม่มีข้อมูล (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้า sever ไทย)

ราคา : ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้สาวน้อยลูกโป่ง Balloon girl cookie ความสามารถ ชาร์ดพลังสร้างฟองสบู่เยลลี่ตัวหนังสือ ให้เราเก็บ และเพิ่มเยลลี่ลูกโป่งในช่วงเวลา Bonus Time

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : ยังไม่มีข้อมูล

คอมโบโบนัส : ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้สาวน้อยลูกโป่ง Balloon girl cookie

ชาร์ดพลังสร้างฟองสบู่เยลลี่ตัวหนังสือ

 

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้สาวน้อยลูกโป่ง Balloon girl cookie

เพิ่มเยลลี่ลูกโป่งในช่วงเวลา Bonus Time