ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ถังหมักไวน์ fermentor

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ถังหมักดื่มไวน์ fermentor

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ถังหมักไวน์ fermentor

เงื่อนไขการปลด Lock : สุ่มไข่ ระดับสูง (ข้อมูล Server เกาหลี)

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ถังหมักไวน์ fermentor ความสามารถ สร้างไอเทมสำหรับเก็บเพิ่มพลังในการวิ่ง

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : ไม่มีข้อมูล

คอมโบโบนัส : ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ถังหมักดื่มไวน์ fermentor

Lv ราคาในการอัพเกรด ความสามารถ
1 0 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 32 วินาที
2 29,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 31 วินาที
3 31,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 30 วินาที
4 34,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 29 วินาที
5 36,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 28 วินาที
6 38,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 27 วินาที
7 47,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 26 วินาที
8 56,000 สร้างไอเทมเพิ่มพลังในการวิ่ง ทุก 25 วินาที