ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสแวมพาย Vampire Cookie

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสแวมพาย Vampire Cookies

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสแวมพาย Vampire Cookies (ข้อมูลจาก เกาหลี)

เงื่อนไขการปลด Lock : ไม่มีข้อมูล (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้า sever ไทย)

ราคา : 108,000 เหรียญ หรือ 119 Gems

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสแวมพาย Vampire Cookie ความสามารถ มีโอกาสทำให้สิ่งกีดขวางเป็นเยลลี้เลือดเพื่อเก็บเพิ่มพลังในการวิ่ง และสามารถชาร์ดพลัง แปลงร่างเป็นค้างคาวบินไปข้างหน้าด้วยความเร็ว

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : ยังไม่มีข้อมูล

คอมโบโบนัส : ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสแวมพาย Vampire Cookies

เก็บเยลลี้เลือดเพื่อเพิ่มพลังในการวิ่ง

 

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสแวมพาย Vampire Cookies

ชาร์ดพลัง แปลงร่างเป็นค้างคาวบินไปข้าวหน้าด้วยความเร็ว

Lv ราคาในการอัพเกรด ค่าพลังในการวิ่ง ความสามารถ
1 0 140 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 1
2 32,000 144 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 2
3 35,000 148 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 3
4 38,000 152 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 4
5 40,000 156 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 5
6 43,000 160 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 6
7 51,000 160 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 7
8 59,000 160 แปรงร่างเป็นค้างคาว ระดับ 8