ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสถั่วพิสตาชิโอ Pitachios cookies

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสถั่วพิสตาชิโอ Pitachios cookies

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสถั่วพิสตาชิโอ Pitachios cookies (ข้อมูลจาก เกาหลี)

เงื่อนไขการปลด Lock : ไม่มีข้อมูล (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้า sever ไทย)

ราคา : 108,000 เหรียญ หรือ 119 Gems

คุกกี้รสถั่วพิสตาชิโอ Pitachios cookies ความสามารถ ชาร์ดพลัง ใช้หอกพุ่งไปข้างหน้าทำลายสิ่งกีดขวาง

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : ยังไม่มีข้อมูล

คอมโบโบนัส : ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสถั่วพิสตาชิโอ Pitachios cookies

Lv ราคาในการอัพเกรด ค่าพลังในการวิ่ง ความสามารถ
1 0 140 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 1
2 32,000 144 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 2
3 35,000 148 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 3
4 38,000 152 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 4
5 40,000 156 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 5
6 43,000 160 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 6
7 51,000 160 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 7
8 59,000 160 ชาร์ดพลังพุ่ง ระดับ 8