ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสนักเล่นแร่แปรธาตุ Alchemist cookie

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสนักเล่นแร่แปรธาตุ Alchemist cookie

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสนักเล่นแร่แปรธาตุ Alchemist cookie (ข้อมูลจาก เกาหลี)

เงื่อนไขการปลด Lock : ไม่มีข้อมูล (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้า sever ไทย)

ราคา : 108,000 เหรียญ หรือ 119 Gems

คุกกี้รสนักเล่นแร่แปรธาตุ Alchemist cookie ความสามารถ ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม แล้ว ปาออกมาเป็นกลุ่ม item จำนวนมากให้เราเก็บ

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : ยังไม่มีข้อมูล

คอมโบโบนัส : ยังไม่มีข้อมูล

ข้อมูลตารางอัพเกรด คุกกี้รสนักเล่นแร่แปรธาตุ Alchemist cookie

Lv ราคาในการอัพเกรด ค่าพลังในการวิ่ง ความสามารถ
1 0 140 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 1
2 32,000 144 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 2
3 35,000 148 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 3
4 38,000 152 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 4
5 40,000 156 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 5
6 43,000 160 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 6
7 51,000 160 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 7
8 59,000 160 ผสมน้ำยาสร้าง ไอเทม ระดับ 8