ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet เค้กโรล roll cake

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet เค้กโรล roll cake

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet เค้กโรล roll cake

เงื่อนไขการปลด Lock : สุ่มไข่ ระดับสูง (ข้อมูล Server เกาหลี)

Pet ลูกแก้วหิมะ Snow Globe ความสามารถ สร้างไอเทมทำให้ตัวใหญ่พร้อมกับเพิ่มตัวหนังสือ Bonustime 1 ตัว

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : ไม่มีข้อมูล

คอมโบโบนัส : ไม่มีข้อมูล

Lv ราคาในการอัพเกรด ความสามารถ
1 0 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 22 วินาที
2 29,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 21 วินาที
3 31,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 20 วินาที
4 34,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 19 วินาที
5 36,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 18 วินาที
6 38,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 17 วินาที
7 47,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 16 วินาที
8 56,000 สร้างไอเทมขยายตัวใหญ่ ตัวหนังสือ ทุก 15 วินาที