ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ค้างคาวเพลิง Flame Bat

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ค้างคาวไฟ Fire Bat

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ค้างคาวเพลิง Flame Bat

เงื่อนไขการปลด Lock : สุ่มไข่ ระดับสูง 

Pet ค้างคาวเพลิง Flame Bat ความสามารถ เก็บวิญญาณ cookie เพื่อพื้นฟูพลัง

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : เชื้อไฟที่ไม่มีวันดับของค้างคาวเพลิง ความสามารถ เมื่อวิ่งผ่านสิ่งกีดวางจะได้ 300 - 400 คะแนน

คอมโบโบนัส : คุกกี้เดวิล Devil cookie ความสามารถ เมื่อวิ่งผ่านสิ่งกีดวางจะได้ 300 คะแนน

Lv ราคาในการอัพเกรด ความสามารถ
1 0 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 14 วินาที 
2 27,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 13 วินาที
3 29,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 12 วินาที
4 32,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 11 วินาที
5 34,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 10 วินาที
6 36,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 9 วินาที
7 45,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 8 วินาที
8 54,000 เก็บวิญญาณ cookie ทุกๆ 7 วินาที