ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ดอกตูม Magic Pod

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ดอกตูม Magic Pod

ข้อมูลตารางอัพเกรด Pet ดอกตูม Magic Pod

เงื่อนไขการปลด Lock : สุ่มไข่ ระดับสูง

Pet ดอกตูม Magic Pod ความสามารถ ผลิต item (เข้า Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง พร้อมกันในอันเดียว)

เมื่ออัพเกรดจนเต็มจะได้รับสมบัติ : กลีบดอกบริสุทธิ์ของดอกตูม ความสามารถ เวลา  Bonus Time อีก 1.5 - 3.3 วินาที

คอมโบโบนัส : คุกกี้รสเทพธิดา Fairy cookie ความสามารถ เยลลี่หมีสีชมพู ได้เพิ่ม 250 คะแนน

Lv ราคาในการอัพเกรด ความสามารถ
1 0 ทุก50 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
2 29,000 ทุก48 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
3 31,000 ทุก46 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
4 34,000 ทุก44 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
5 36,000 ทุก42 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
6 38,000 ทุก40 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
7 47,000 ทุก38 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)
8 56,000 ทุก36 วินาที ผลิต item ( Bonus Time + วิ่งความเร็วแสง)