ข้อมูล Clash of Clans

Seeking Air Mine กับดักระเบิดกลางอากาศขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด

Seeking Air Mine กับดักระเบิดกลางอากาศขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด

Seeking Air Mine กับดักระเบิดกลางอากาศขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด

Seeking Air Mine  เป็นกับระเบิดชนิดรุนแรง กว่า Air Bomb ประมาณ 2 - 3 เท่าตัว ใช้ทำลายเป้าหมาย ชนิดที่บินได้  มีรัศมีโจมตีที่ไกล เมืองใช้ศัตรูจะมองไม่เห็นจนกว่าทหารจะเข้าไปอยู่ใน ระยะการทำลาย ระเบิดจะปรากฏตัวขึ้น และลอยไปหาเป้าหมาย มีระยะโจมตีที่กว้าง กว่าระเบิดบนพื้น เมือใช้แล้วต้องกดช่อมด้วยจึงจะสามารถใช้งานใหม่ได้ สามารถอัพเกรดได้ 3 Lv ด้วยกัน

Level Damage
ความแรง
Cost
ราคา สร้าง
Repair Cost
ราคาซ่อม
Build Time
เวลาในการสร้าง
Town Hall Level Required
Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock 
Level 1 1,500 150,000 15,000 - 7
Level 2 1,800 2,000,000 17,500 1 day 9
Level 3 2,100 4,000,000 20,000 3 days 10

 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans Seeking Air Mine กับดักระเบิดกลางอากาศขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.