ข้อมูล Clash of Clans

ข้อมูล Giant Bomb กับดักระเบิดขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด

ข้อมูล Giant Bomb กับดักระเบิดขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด

ข้อมูล Giant Bomb กับดักระเบิดขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด

Giant Bomb  เป็นกับระเบิดขนาดใหญ่ มีความรุนแรงในการระเบิดมากกว่า Bomb และมีราคาที่แพงกว่า มีรัศมีการโจมตีเป็นวง เมืองใช้ศัตรูจะมองไม่เห็นจนกว่าทหารจะเข้าไปอยู่ใน ระยะการทำลาย เมือใช้แล้วต้องกดช่อมด้วยจึงจะสามารถใช้งานใหม่ได้ สามารถอัพเกรดได้ 4 Lv ด้วยกัน

Level Damage
ความแรง
Cost
ราคา สร้าง
Repair Cost
ราคาซ่อม
Build Time
เวลาในการสร้าง
Town Hall Level Required
Lv ขอ Town Hall ใช้ปลด lock 
Level 1 175 12,500 12,500 - 6
Level 2 200 75,000 15,000 6 hours 6
Level 3 225 750,000 17,500 1 day 8
Level 4 250 2,500,000 20,000 3 days 10

 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans ข้อมูล Giant Bomb กับดักระเบิดขนาดใหญ่ ข้อมูลอัพเกรด
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.