ข้อมูล Clash of Clans

ข้อมูล Spring Trap กับดักสปริง ข้อมูลอัพเกรด

ข้อมูล Spring Trap กับดักสปริง ข้อมูลอัพเกรด

ข้อมูล Spring Trap กับดักสปริง ข้อมูลอัพเกรด

Spring Trap เป็นกับดักที่สามารถดีด ศัตรูออกไปจากการต่อสู่หรือพูง่ายๆ ว่าตายไปเลยได้ สามารถดีดได้พร้อมกันหลายๆ ตัวในครั้งเดียว โดยไม่สนค่า Hp ของคุ่ต่อสู้ว่าจะมีอยู่เท่าไหร่ แต่ Spring Trap นี้ไม่มีผลกับทหารประเภท Golems และ Heroes ถือว่า เป็นกับดักที่มีประโยชน์มากกับการใช้งาน ราคาถูกสร้างได้หลายอัน เมื่อใช้งานแล้วต้องทำการซ่อมด้วย Spring Trap ไม่สามารถอัพ Lv ได้ 


Clash of Clans เรียบเรียงข้อมูลโดย : gurugamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
 /  รีวิว Clash of Clans ข้อมูล Spring Trap กับดักสปริง ข้อมูลอัพเกรด
 ค้นหา ข้อมูล
 กลุ่ม App

Copyright ©2013 gurugamed.com All rights reserved.