ข้อมูล ป้อมยิงลำแสงไฟจากนรก Inferno Tower การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมยิงลำแสงไฟจากนรก Inferno Tower การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมยิงลำแสงไฟจากนรก Inferno Tower การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมยิงลำแสงไฟจากนรก Inferno Tower การอัพเกรด

Inferno Tower  เป็นป้อม ที่ยิงออกมาเป็นลำแสงไฟมีความแรงในการทำลายที่สูงมาก โจมตีได้ทั้งพื้นและ อากาศ สามารถอัพเกรดได้ 3 Lv เป็นอีกหนึงในป้อมที่มีราคาสูงมาก เลยทีเดียวแถมต้องอัพเกรด Town Hall ให้ถึง Lv 10 ก่อนด้วยจึงจะสามารถซื้อได้

Level Damage After 5 seconds
ความแรงจาการถูกโจมตี 5 วินาที

HP

ค่าเลือดของป้อม

Cost
ราคา
Build Time
ระยะเวลาอัพเกรด
Town Hall Level Required
Lv ของตึก Town Hall ปลด lock
Level 1 1,000 1,500 5,000,000 7 days 10
Level 2 1,250 1,900 6,500,000 10 days 10
Level 3 1,400 2,200 8,000,000 14 days 10