ข้อมูล ป้อมยิงธนูความเร็วสูง X-Bow การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมยิงธนูความเร็วสูง X-Bow การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมยิงธนูความเร็วสูง X-Bow การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมยิงธนูความเร็วสูง X-Bow การอัพเกรด

X-Bow  เป็นป้อมธนูที่มีความสามารถอยู่ที่ความเร็วในการโจมตี สามารถโจมตีศัตรูทั้งทางอากาศ และพื้นดินระยะโจมตีไกลพอสมควร สามารถอัพเกรดได้ 4 Lv ถึงจะเป็นป้อมที่มีความสามารถสูงแต่ก็มีราคาในการสร้างที่สูงมากด้วยเช่นกัน

Level Damage
ความแรง
Hitpoints Cost
ราคา
Build Time
ระยะเวลาอัพเกรด
Town Hall Level Required
Lv ของตึก Town Hall ปลด lock
Level 1 6.4 1,500 3,000,000 7 days 9
Level 2 7.68 1,900 5,000,000 10 days 9
Level 3 9.6 2,400 7,000,000 14 days 9
Level 4 10.24 2,800 8,000,000 14 days 10