ข้อมูล ป้อมกับดักสายฟ้า Hidden Tesla การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมกับดักสายฟ้า Hidden Tesla การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมกับดักสายฟ้า Hidden Tesla การอัพเกรด

ข้อมูล ป้อมกับดักสายฟ้า Hidden Tesla การอัพเกรด

Hidden Tesla  ป้อมกับดักสายฟ้า ป้อมนี้มีความพิเศษสามารถซ่อนตัวได้เหมือนกับดัก และจะแสดงตัวออกมาเมื่อศัตรูมาอยู่ในระยะโจมตี สามารถโจมตีศัตรูทั้งทางอากาศ และพื้นดินระยะโจมตีสั้นสามารถอัพเกรดได้ 7 Lv เป็นประโยชน์ในการหลอกให้คู่ต่อสู้ตายใจ นึกว่าไม่มีการป้องกันได้

Level Damage
ความแรง
Hitpoints Cost
ราคา
Build Time
ระยะเวลาอัพเกรด
Town Hall Level Required
Lv ของตึก Town Hall ปลด lock
Level 1 20.4 600 1,000,000 2 days 7
Level 2 24 630 1,250,000 4 days 7
Level 3 28.8 660 1,500,000 6 days 7
Level 4 33 690 2,000,000 8 days 8
Level 5 38.4 730 2,500,000 10 days 8
Level 6 45 770 3,000,000 12 days 8
Level 7 52.2 810 3,500,000 14 days 9