ข้อมูล ปืนใหญ่ Mortar การอัพเกรด

ข้อมูล ปืนใหญ่ Mortar การอัพเกรด

ข้อมูล ปืนใหญ่ Mortar การอัพเกรด

Mortar  ป้อมปืนใหญ่มีความสามารถโจมตีศัตรูภาคพื้นดินเป็นวงกว้าง  ระยะใกล้ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถโจมตีศัตรูในระยะใกล้ได้ สามารถอัพเกรดได้ 8 Lv เป็นป้อมปืน ที่สามารถจัดการกับกองทหารได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก แต่โจมตีช้า เน้นใช้วางหลังกำแพง เพื่อป้องกันระยะ ที่จะถูกโจมตีในระยะ ใกล้

Level Damage
ความแรง
Hitpoints Cost
ราคา
Build Time
ระยะเวลาอัพเกรด
Town Hall Level Required
Lv ของตึก Town Hall ปลด lock
Level 1 20 400 8,000 8 hours 3
Level 2 25 450 32,000 12 hours 4
Level 3 30 500 120,000 1 day 5
Level 4 35 550 400,000 2 days 6
Level 5 40 590 800,000 4 days 7
Level 6 45 610 1,600,000 5 days 8
Level 7 55 640 3,200,000 7 days 9
Level 8 65 670 6,400,000 10 days 10