ข้อมูล Touch monsters

Line Touch Monster ศึกผู้พิชิต เป็นเกมลุยด่านโดนเราสามารถใช้ Hero มาสู้ในฉากต่างๆ เพื่อต่อสู้เก็บ Lv นอกจากนั้นเรายังสามารถสุ่มหา Hero ใหม่มาใช้ในการจัดทีม โดยภายในเกมจะมี Hero มากมายซึ่งเราต้องสุมมาใช้ หรือได้มาจากการผ่านด่าน