ข้อมูล Summoners War: Sky Arena

Summoners War: Sky Arena เกมนี้เราจะต้องสุ่ม Summon เพื่อเอามาเลี้ยงเพิ่มความสามารถ เราสามารถจัดทีมเอา Summon ของเรามาใช้ต่อสู้ลุยด่าน ในการต่อสู้ Summon ของเราสามารถเลือกใช่ Skill ในการต่อสู้ได้ Skill ก็มีหลายแบบด้วยกันทั้ง โจมตีที่หรือ เติม Hp แล้วแต่ตัง Summon ของเรา